AMAÇ

MADDE 1- BU YÖNETMELİĞİN AMACI, MESAFELİ SÖZLEŞMELER HAKKINDA UYGULAMA USUL VE ESASLARINI DÜZENLEMEKTİR.

KAPSAM

MADDE 2- BU YÖNETMELİK, YAZILI, GÖRSEL VE ELEKTRONİK ORTAMDA VEYA DİĞER İLETİŞİM ARAÇLARI KULLANILARAK VE TÜKETİCİLERLE KARŞI KARŞIYA GELİNMEKSİZİN YAPILAN, MALIN VEYA HİZMETİN TÜKETİCİYE ANINDA VEYA SONRADAN TESLİMİ VEYA İFASI KARARLAŞTIRILAN SÖZLEŞMELERE UYGULANIR.

DAYANAK

MADDE 3- BU YÖNETMELİK, 23/2/1995 TARİHLİ VE 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 31 İNCİ VE BU KANUNA 4822 SAYILI KANUNLA EKLENEN 9/A MADDELERİNE DAYANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.

TANIMLAR

MADDE 4- BU YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINDA;

A) BAKANLIK: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINI,

B) BAKAN: SANAYİ VE TİCARET BAKANINI,

C) MAL: ALIŞ-VERİŞE KONU OLAN TAŞINIR EŞYAYI, KONUT VE TATİL AMAÇLI TAŞINMAZ MALLARI VE ELEKTRONİK ORTAMDA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANAN YAZILIM, SES, GÖRÜNTÜ VE BENZERİ GAYRİ MADDİ MALLARI,

D) HİZMET: BİR ÜCRET VEYA MENFAAT KARŞILIĞINDA YAPILAN MAL SAĞLAMA DIŞINDAKİ HER TÜRLÜ FAALİYETİ,

E) SATICI: KAMU TÜZEL KİŞİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE TİCARİ VEYA MESLEKİ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TÜKETİCİYE MAL SUNAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİ,

F) SAĞLAYICI: KAMU TÜZEL KİŞİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE TİCARİ VEYA MESLEKİ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TÜKETİCİYE HİZMET SUNAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİ,

G) TÜKETİCİ: BİR MAL VEYA HİZMETİ TİCARİ VEYA MESLEKİ OLMAYAN AMAÇLARLA EDİNEN, KULLANAN VEYA YARARLANAN GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİYİ,

H) KREDİ VEREN: MEVZUATLARI GEREĞİ TÜKETİCİLERE NAKİT KREDİ VERMEYE YETKİLİ OLAN BANKA, ÖZEL FİNANS KURULUŞU VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİ,

I) MESAFELİ SÖZLEŞME: YAZILI, GÖRSEL, TELEFON VE ELEKTRONİK ORTAMDA VEYA DİĞER İLETİŞİM ARAÇLARI KULLANILARAK VE TÜKETİCİLERLE KARŞI KARŞIYA GELİNMEKSİZİN YAPILAN VE MALIN VEYA HİZMETİN TÜKETİCİYE ANINDA VEYA SONRADAN TESLİMİ VEYA İFASI KARARLAŞTIRILAN SÖZLEŞMELERİ, İFADE EDER.

ÖN BİLGİLER

MADDE 5- MESAFELİ SÖZLEŞMENİN AKDİNDEN ÖNCE AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİN TÜKETİCİYE VERİLMESİ ZORUNLUDUR.

A) SATICI VEYA SAĞLAYICININ İSİM, UNVAN, AÇIK ADRES, TELEFON VE VARSA DİĞER ERİŞİM BİLGİLERİ,

B) SÖZLEŞME KONUSU MAL YA DA HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ,

C) SÖZLEŞME KONUSU MAL YA DA HİZMETİN TÜM VERGİLER DAHİL SATIŞ FİYATI,

D) SATICI VEYA SAĞLAYICININ FİYAT DAHİL TÜM VAATLERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ,

E) TÜKETİCİNİN ÖDEMELERİNİN NASIL YAPILACAĞINA DAİR BİLGİLER,

F) TESLİMAT VE İFANIN NASIL YAPILACAĞINA VE VARSA BUNA İLİŞKİN MASRAFLARIN TUTARI VE KİMİN TARAFINDAN KARŞILANACAĞINA DAİR BİLGİLER,

G) CAYMA HAKKI VE BU HAKKIN NASIL KULLANILACAĞINA DAİR BİLGİLER,

H) TÜKETİCİYE BİR MALİYETİ VARSA KULLANILAN İLETİŞİM YOLLARININ ÜCRETİ,

I) SÖZLEŞME KONUSU MAL YA DA HİZMETİN, TESLİM VE İFA TARİHLERİNE İLİŞKİN PROGRAM,

J) TÜKETİCİNİN TALEP VE ŞİKAYETLERİNİ İLETEBİLECEĞİ SATICI VEYA SAĞLAYICININ AÇIK ADRES, TELEFON VE VARSA DİĞER ERİŞİM BİLGİLERİ.

ÖN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNUN YAZILI OLARAK KANITLANMASI

MADDE 6- TÜKETİCİ, ÖN BİLGİLERİ DOĞRU VE EKSİKSİZ OLARAK EDİNDİĞİNİ YAZILI OLARAK TEYİT ETMEDİKÇE SÖZLEŞME AKDEDİLEMEZ. ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN SÖZLEŞMELERDE BU TEYİT İŞLEMİ YİNE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILIR. TÜKETİCİ, MALLAR İÇİN SÖZLEŞME KONUSU MAL KENDİSİNE ULAŞMADAN, HİZMETLER İÇİN DE EN GEÇ SÖZLEŞMENİN İFASINDAN ÖNCE ÖN BİLGİLERİ İÇEREN YAZILI ONAYI ALMALIDIR.

SÖZLEŞMEDE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR

MADDE 7- MESAFELİ SÖZLEŞMENİN YAZILI OLARAK YAPILMASI VE BU SÖZLEŞMENİN BİR NÜSHASININ TÜKETİCİYE VERİLMESİ ZORUNLUDUR. SÖZLEŞMEDE;

A) TÜKETİCİNİN, SATICI VEYA SAĞLAYICININ İSİM, UNVAN, AÇIK ADRES, TELEFON VE VARSA DİĞER ERİŞİM BİLGİLERİ,

B) SÖZLEŞMENİN DÜZENLENDİĞİ TARİH,

C) MALIN VEYA HİZMETİN TESLİM VEYA İFA TARİHİ VE ŞEKLİ,

D) TESLİMAT VE İFAYA İLİŞKİN MASRAFLARIN TUTARI VE KİMİN TARAFINDAN KARŞILANACAĞINA DAİR BİLGİLER,

E) SÖZLEŞME KONUSU MALIN VEYA HİZMETİN CİNSİ VEYA TÜRÜ, MİKTARI VE VARSA MARKA VE MODELİ,

F) MALIN VEYA HİZMETİN TÜRK LİRASI OLARAK VERGİLER DAHİL PEŞİN SATIŞ FİYATI,

G) VADEYE GÖRE FAİZ İLE BİRLİKTE ÖDENECEK TÜRK LİRASI OLARAK TOPLAM SATIŞ FİYATI,

H) FAİZ MİKTARI, FAİZİN HESAPLANDIĞI YILLIK ORAN VE SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN FAİZ ORANININ YÜZDE OTUZ FAZLASINI GEÇMEMEK ÜZERE GECİKME FAİZİ ORANI,

I) PEŞİNAT TUTARI,

J) ÖDEME PLANI,

K) BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI, YER ALIR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAYMA HAKKI

MADDE 8- TÜKETİCİ; MAL SATIŞINA İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE, TESLİM ALDIĞI TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN İÇERİSİNDE HİÇBİR HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK ÜSTLENMEKSİZİN VE HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERMEKSİZİN MALI REDDEDEREK SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKINA SAHİPTİR. HİZMET SUNUMUNA İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE İSE, BU SÜRE SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTE BAŞLAR. SÖZLEŞMEDE, HİZMETİN İFASININ 7 GÜNLÜK SÜRE DOLMADAN YAPILMASI KARARLAŞTIRILMIŞSA, TÜKETİCİ İFANIN BAŞLAYACAĞI TARİHE KADAR CAYMA HAKKINI KULLANABİLİR. CAYMA HAKKININ KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN MASRAFLAR SATICI VEYA SAĞLAYICIYA AİTTİR. ELEKTRONİK ORTAMDA ANINDA İFA EDİLEN HİZMETLER VE TÜKETİCİYE ANINDA TESLİM EDİLEN MALLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER CAYMA HAKKI VE KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLERE TABİ DEĞİLDİR. MALIN TESLİMİ SÖZLEŞMEYE TARAF OLAN TÜKETİCİ DIŞINDA BİR KİŞİYE YAPILSA DAHİ TÜKETİCİ CAYMA HAKKINI KULLANABİLİR. BU DURUMDA SATICI MALI 9 UNCU MADDENİN DÖRDÜNCÜ FIKRASI HÜKMÜ UYARINCA ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN TESLİM ALIR. TÜKETİCİNİN ÖZEL İSTEK VE TALEPLERİ UYARINCA ÜRETİLEN VEYA ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YA DA İLAVELER YAPILARAK KİŞİYE ÖZEL HALE GETİRİLEN MALLARDA TÜKETİCİ CAYMA HAKKINI KULLANAMAZ. AYRICA TÜKETİCİ, NİTELİĞİ İTİBARİYLE İADE EDİLEMEYECEK, HIZLA BOZULMA VEYA SON KULLANMA TARİHİ GEÇME İHTİMALİ OLAN MALLAR SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA CAYMA HAKKINI KULLANAMAZ. BU YÖNETMELİĞİN 6 NCI VE 7 NCİ MADDESİNDEKİ KOŞULLARDAN BİRİ EKSİK OLDUĞU TAKTİRDE SATICI VEYA SAĞLAYICI EN GEÇ OTUZ GÜN İÇERİSİNDE EKSİKLİĞİ GİDERİR. BU DURUMDA 7 GÜNLÜK SÜRE, SÖZ KONUSU EKSİKLİĞİN GİDERİLDİĞİNE DAİR BİLGİNİN YAZILI OLARAK TÜKETİCİYE ULAŞTIRILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAR. TÜKETİCİNİN ÖDEDİĞİ BEDEL KISMEN VEYA TAMAMEN SATICI VEYA SAĞLAYICI TARAFINDAN YA DA SATICI VEYA SAĞLAYICI İLE KREDİ VEREN ARASINDAKİ ANLAŞMAYA DAYANILARAK KARŞILANIYORSA, CAYMA HAKKININ KULLANILMASI HALİNDE, KREDİ SÖZLEŞMESİ DE HİÇBİR TAZMİNAT VEYA CEZAİ ŞART TUTARINI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÖZ KONUSU OLMAKSIZIN KENDİLİĞİNDEN SONA ERER. ANCAK BUNUN İÇİN, CAYMA BİLDİRİMİNİN KREDİ VERENE DE YAZILI OLARAK İLETİLMESİ GEREKİR.

SATICI VE SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 9- SATICI VEYA SAĞLAYICI TÜKETİCİNİN SİPARİŞİ KENDİSİNE ULAŞTIRDIĞI ANDAN İTİBAREN EN GEÇ OTUZ GÜN İÇERİSİNDE EDİMİNİ YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. BU SÜRE TÜKETİCİYE DAHA ÖNCEDEN YAZILI OLARAK BİLDİRİLMEK KOŞULUYLA EN FAZLA ON GÜN UZATILABİLİR. SATICI VEYA SAĞLAYICI, TÜKETİCİNİN CAYMA BİLDİRİMİNİN KENDİSİNE ULAŞTIĞI TARİHTEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE ALMIŞ OLDUĞU BEDELİ, KIYMETLİ EVRAKI VE TÜKETİCİYİ BORÇ ALTINA SOKAN HER TÜRLÜ BELGEYİ İADE ETMEKLE, AYRICA YİRMİ GÜN İÇİNDE DE MALI GERİ ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. SATICI VEYA SAĞLAYICI MESAFELİ SÖZLEŞME KONUSU MALIN VEYA HİZMETİN TÜKETİCİYE TESLİMİ VEYA İFASINDAN ÖNCE SÖZLEŞMENİN BİR NÜSHASINI VE ÖN BİLGİLERİN TEYİDİNE İLİŞKİN YAZILI ONAYIN BİR NÜSHASINI TÜKETİCİNİN KENDİ EL YAZISI İLE İMZALANMASINI SAĞLAYARAK TESLİM EDER. UYUŞMAZLIK HALİNDE İSPAT KÜLFETİ SATICI VE SAĞLAYICIYA AİTTİR. HAKLI BİR SEBEBE DAYANMAK ŞARTIYLA SATICI VEYA SAĞLAYICI, SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SÜRESİ DOLMADAN VE SÖZLEŞMEDE BELİRTMESİ ŞARTIYLA, TÜKETİCİYE EŞİT KALİTE VE FİYATTA MAL VEYA HİZMET TEDARİK EDEBİLİR. SATICI VEYA SAĞLAYICI, SİPARİŞ KONUSU MAL VEYA HİZMETİN YERİNE GETİRİLMESİNİN İMKANSIZLAŞTIĞINI İLERİ SÜREREK, SÖZLEŞME KONUSU YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİREMİYORSA, BU DURUMU, SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SÜRESİ DOLMADAN TÜKETİCİYE BİLDİRİR. ÖDEMİŞ OLDUĞU BEDEL VE BORÇ ALTINA SOKAN TÜM BELGELERİ 10 GÜN İÇİNDE TÜKETİCİYE İADE EDER.

GERİ ÖDEME

MADDE 10- MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE, ÖDEMENİN KREDİ KARTI VEYA BENZERİ BİR ÖDEME KARTI İLE YAPILMASI HALİNDE TÜKETİCİ, KARTIN KENDİ RIZASI DIŞINDA VE HUKUKA AYKIRI BİÇİMDE KULLANILDIĞI GEREKÇESİYLE ÖDEME İŞLEMİNİN İPTAL EDİLMESİNİ TALEP EDEBİLİR. BU HALDE, KARTI ÇIKARAN KURULUŞ İTİRAZIN KENDİSİNE BİLDİRİLMESİNDEN İTİBAREN 10 GÜN İÇİNDE ÖDEME TUTARINI TÜKETİCİYE İADE EDER.

KAPSAM DIŞI SÖZLEŞMELER

MADDE 11- BU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ;

A) BANKA, SİGORTA İLE İLGİLİ,

B) OTOMATİK SATIŞ MAKİNELERİ VASITASIYLA AKDEDİLEN,

C) HALKA AÇIK JETONLU TELEFONLAR VASITASIYLA AKDEDİLEN,

D) AÇIK ARTTIRMA YOLU İLE AKDEDİLEN,

E) GIDA, İÇECEK VE GÜNLÜK TÜKETİM İÇİN TÜKETİCİNİN EVİNE VEYA İŞYERİNE DÜZENLİ OLARAK SAĞLANAN MALLARIN TEDARİKİ İLE İLGİLİ,

F) SAĞLAYICININ ÜSTLENDİĞİ, BARINMA, ULAŞIM, YEMEK TEDARİKİ, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER VE EĞLENCE HİZMETLERİNİ ÖZEL BİR GÜNDE VEYA SÜREDE TEDARİK ETMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER İÇEREN, SÖZLEŞMELERE UYGULANMAZ.

YÜRÜRLÜK

MADDE 12- BU YÖNETMELİK 14/6/2003 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRER.

YÜRÜTME

MADDE 13- BU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİ SANAYİ VE TİCARET BAKANI YÜRÜTÜR.